СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

Alina Mykytyshyn

Анотація


Проаналізовано поняття професійної іншомовної комунікативної підготовки та професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх програмістів. Подано різні підходи до інтерпретації цих концепцій в сучасній науковій літературі. Окреслено сутність та виокремлено структурні компоненти професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів-програмістів відповідно до цілей та завдань навчальної програми. Обґрунтовано доцільність обраного підходу до структурування професійної іншомовної комунікативної компетентності. Описано сутність окремих її складових та подано рекомендації щодо їх практичної реалізації у навчальному процесі студентів технічних спеціальностей. 


Ключові слова


професійна іншомовна комунікативна підготовка; професійна іншомовна комунікативна компетентність; професійна діяльність; майбутній програміст

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyakhk I. A. Rozvytok osobystosti fakhivtsya u sferi informatsiynykh tekhnolohiy ta kompyuternoyi inzheneriyi u protsesi formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti [The personal development of the specialists of information technologies and computer engineering in the process of formation of the foreign language communicative competence]. Visnyk Cherkas'koho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky. Vol. 147. – Cherkasy, 2009. – 160 p.

Kolotiy N. V. Osoblyvosti formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv u haluzi informatsiynykh tekhnolohiy [The peculiarities of formation of the foreign language communicative competence of the future specialists in the sphere of information technologies]. Naukovi pratsi [Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya"]. Ser.: Pedahohika. – 2012. – T. 209, Vol. 197. – pp. 54–57.

Kostenko N. I. Osoblyvosti formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti u studentiv VNZ nefilolohichnykh spetsial'nostey [The peculiarities of formation of the foreign language communicative competence of students of non-philological universities]. Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho instytutu sotsial'nykh tekhnolohiy Universytetu "Ukrayina". – 2012. – Vol.5. – pp. 86–89.

Mykytenko N. Fenomen inshomovnoyi profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv nefilolohichnykh spetsial'nostey [The phenomenon of the foreign language professional competence of the future graduates of the non-philological faculties]. Pidhotovka sotsial'nykh pedahohiv ta sotsial'nykh pratsivnykiv v Ukrayini v konteksti Bolons'koho protsesu: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Chernivtsi, 13-14 hrudnya 2007r.), Chernivtsi, Ruta Publ., 2007. 383 p.

Ovcharuk O. Kompetentnosti yak klyuch do onovlennya zmistu osvity [The competences as the key to the renovation of content of education]. Stratehiya reformuvannya osvity v Ukrayini: Rekomendatsiyi z osvitn'oyi polityky. – K.: «K.I.S», 2003. – pp. 57–81.

Tkachenko L. Komunikatyvna kompetentsiya studentiv – zaporuka profesiynoho uspikhu [Communciative competene of the students as the guarantee of the professional success]. Linhvometodychni kontseptsiyi vykladannya inozemnykh mov u nemovnykh vyshchykh navchal'nykh zakladakh Ukrayiny: zb. nauk. st. uchasnykiv Vseukr. nauk.-prakt. konferentsiyi. – Kyyiv., 23–24 hrudnya 2003 r. / [Redkol.: I. I. Tymoshenko ta in.], Kyiv, Vyd-vo Yevrop. un-tu Publ., 2003. 583 p.

Bachman L. F. The construct validation of some Components of communicative proficiency / L. F. Bacchman, A. S. Plamer // TESOL Quarterly. Vol. 16. – 1982. – №3. – P. 449 – 465.

Ek van J. Threshold Level 1990 / J. van Ek, J. L. M. Trim. – Strasbourg: Council of Europe Press, 1991. – 252 p.

Hymes, D. The concept of communicative competence revisited. Thirty years of linguistic evolution / D. Hymes // Studies in honour of René Dirven on the occasion of his sixtieth birthday, 1992. – P. 31–57.

Richards, J. Language and communication / J. Richards, J. Schmidt. – London: Longman, 1983. – 288 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вяхк І. А. Розвиток особистості фахівця у сфері інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності / І. А. Вяхк // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2009. – Вип. 147. – 160 с.

Колотій Н. В. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / Н. В. Колотій // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. – 2012. – Т. 209. – Вип. 197. – С. 54 – 57.

Костенко Н. І. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей / Н. І. Костенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2012. – № 5. – С. 86–89.

Микитенко Н. Феномен іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей / Н. Микитенко // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 13–14 грудня 2007р.). – Чернівці : Рута, 2007. – 383 с.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С», 2003. – С. 57–81.

Ткаченко Л. Комунікативна компетенція студентів – запорука професійного успіху / Л. Ткаченко // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.-практ. конференції. – Київ., 23–24 грудня 2003 р. / Редкол.: І. І. Тимошенко та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 449–465.

Bachman L. F. The construct validation of some Components of communicative proficiency / L. F. Bacchman, A. S. Plamer // TESOL Quarterly. Vol. 16. – 1982. – № 3. – P. 449–465.

Ek van J. Threshold Level / J. van Ek, J. L. M. Trim. – Strasbourg: Council of Europe Press, 1991. – 252 p.

Hymes, D. The concept of communicative competence revisited. Thirty years of linguistic evolution / D. Hymes // Studies in honour of René Dirven on the occasion of his sixtieth birthday, 1992. – P. 31–57.

Richards, J. Language and communication / J. Richards, J. Schmidt. – London: Longman, 1983. – 288 p. 

Copyright (c) 2016 Alina Mykytyshyn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.