ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ З ТИПОВИМ РОЗВИТКОМ ТА З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Tamara Romenska

Анотація


Проаналізовано теорію і практику формування соціально-побутових навичок у дітей з типовим розвитком і з дитячим церебральним паралічем. Розглянуто зміст навчально-розвиткових програм, розроблених на основі Державного базового компонента дошкільної освіти щодо формування соціально-побутових навичок у дошкільників із типовим розвитком. Розкрито зміст програм для дітей з особливими потребами (порушеннями функцій опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку) стосовно питання формування соціально-побутових навичок у дошкільників із дитячим церебральним паралічем. Обґрунтовано необхідність розроблення сучасного програмового та навчально-методичного забезпечення формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем. Розкрито авторське бачення змісту формування соціально-побутових навичок у дошкільників із дитячим церебральним паралічем згідно з принципами комплексності, інтеграції та на основі міждисциплінарного підходу.


Ключові слова


дитячий церебральний параліч; типовий розвиток; дошкільник; соціально-побутові навички; навчально-методичне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohush, A. et al. Bazovyy komponent doshkil'noyi osvity [Basic component of preschool education], Kiev, 2012. 26 р.

Dzhonson-Martin N.M. Programma «Karolina», dlja mladencev i detej mladshego vozrasta s osobymi potrebnostjami [CAROLINA Program for infants and younger children with special needs], Saint Petersburg, SPb. KARO, 2005. 336 р.

Dolinna O. Programi dlya dovkIllya v osvItnomu prostorI Ukrayini [Programs for Environment in Educational Space]. Doshkil'ne vykhovannya, 2011, vol. 9, р. 12.

Ivanova A. Ekonomichnyy dosvid starshym doshkil'nyatam [Economic experience for senior preschool children]. Doshkil'ne vykhovannya, 2006, vol. 7, рр. 22–24.

Kalus'ka L. Dytyna i dovkillya. Avtors'ka prohrama [A child and environment. Author’s program]. Palette educator, 2001, vol. 2, рр. 12–13.

Mashovets' M. Daruyemo radist' pratsi [We present the happiness of work]. Early childhood education, 2006, vol. 6, рр. 10–11.

Mashovets' M. Daruyemo radist' pratsi [We present the happiness of work]. Early childhood education, 2006, vol. 5, рр. 8–9.

Omel'chenko I. M. Emotsiyno-tsinnisnyy rozvytok doshkil'nykiv z dytyachymy tserebral'nymy paralichamy [Peculiarities of social perception in attitude towards the family of senior preschool children with cerebral palsy]. Zbirnyk naukovykh prats' Kam"yanets'-Podil's'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Seriya: Sotsial'no-pedahohichna, 2010, issue 15, рр. 390–393. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_15_95/

Babich V. et al. Prohrama rozvytku ditey doshkil'noho viku z porushennyamy oporno-rukhovoho aparatu [Program of development of preschool children with musculoskeletal system dysfunction], 2012, Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html

Sak T. Prohrama rozvytku ditey doshkil'noho viku iz zatrymkoyu psykhichnoho rozvytku vid 3 do 7 rokiv «Vikonechko» [VIKONECHKO Program of development of preschoolers of 3-7 years old with mental retardation], Ternopil, Mandrivets Publishing House, 2015. рр. 304

Romens'ka T. Ponyattya «sotsial'no-pobutovi navychky» doshkil'nykiv iz dytyachym tserebral'nym paralichem: mizhdystsyplinarnyy analiz problemy doslidzhennya [Notion of Social and Living Skills of preschool children with cerebral palsy: interdisciplinary analysis of research problem]. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shlyakhy rozbudovy, 2015, issue 9. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_9_18

Khanzeruk L. Emotsiyno-tsinnisnyy rozvytok doshkil'nykiv z dytyachymy tserebral'nymy paralichamy [Emotive and valuation development of preschool children with cerebral palsy], Aktual'ni pytannya korektsiynoyi osvity, 2012, – issue 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_34.

Chebotar'ova O. Kompleks prohramno-metodychnoho zabezpechennya «Zmist korektsiyno-spryamovanoho navchannya i vykhovannya rozumovo vidstalykh ditey u spetsial'nykh doshkil'nykh zakladakh» (prohrama z trudovoho vykhovannya, metodychni rekomendatsiyi, dydaktychni materialy) [Contents of Correction Targeted Education and Upbringing of Retarded Children in Specialized Preschool Institutions complex of program and methodological support (program of labour education, methodological recommendation, didactic materials)], Kiev, Kolofon, 2013. 112 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базовий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. В. Гавриш. – К., 2012. – 26 с.

Джонсон-Мартин Н. М. Программа «Каролина», для младенцев и детей младшего возраста с особыми потребностями / Н. М. Джонсон-Мартин, К. Г. Дженс, С. М. Аттермиер, Б. Дж. Хаккер; под ред. Н.Ю. Барановой. – СПб.: Санкт-Петербург. ин-т раннего вмешательства, – КАРО, 2005. – 336 с.

Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України // О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2011. – № 9. – С. 12.

Іванова А. Економічний досвід старшим дошкільнятам / А. Іванова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 22–24.

Калуська Л. Дитина і довкілля. Авторська програма / Л. Калуська // Палітра педагога. – 2001. – № 2. – С. 12–13.

Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець // Дошкільне виховання. – 2006. – № 6. – C. 10–11.

Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець // Дошкільне виховання. – 2006. – № 5. – C. 8–9.

Омельченко І. М. Особливості соціальної перцепції у ставленні до сім’ї дітей старшого дошкільного віку з ДЦП /І.М.Омельченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. – 2010. – Вип. 15. – С. 390–393. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_15_95/.

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату / Авт. кол.: В. Бабіч , О. Горелік, Л. Еманова, М. Єфименко, Л. Жилінська, І. Кабанова, М. Мога, Н. Новоселецька, І. Олійник, Т. Оліширська, М. П’ята, О. Романенко, І. Спіженко, О. Стах, О. Фартушна, Л. Ханзерук, О. Чеботарьова, І. Чорна; за заг. наук. ред. А. Шевцова. – К., 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html.

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»; за заг. ред. Т. В. Сак. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 304 с.

Роменська Т. Г. Поняття «соціально-побутові навички» дошкільників із дитячим церебральним паралічем: міждисциплінарний аналіз проблеми дослідження / Т. Г. Роменська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2015. – Вип. 9. – С. 106–115. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_9_18.

Ханзерук Л. О. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників з дитячими церебральними паралічами / Л.О. Ханзерук // Актуальні питання корекційної освіти. – 2012. – Вип. 3. – С. 263–274. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_34

Чеботарьова О. В. Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах» (програма з трудового виховання, методичні рекомендації, дидактичні матеріали) / О.В. Чеботарьова. – К.: ТОВ «Колофон», 2013. – 112 с. 

Copyright (c) 2016 Tamara Romenska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.