АНГЛІЙСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Natalia Bachynska

Анотація


Розглянуто проблему формування соціокультурної компетенції студентів спеціальності «Музичне мистецтво» засобами англійського фольклору. Розкрито зміст понять «соціокультурна компетенція» і «фольклор». Запропоновано систему вправ, що сприяє формуванню соціокультурної компетенції студентів. Вправи умовно поділено на три групи: до першої належать вправи на налаштування студентів на тематику заняття і ознайомлення з жанрами англійського поетичного фольклору, ознайомлення з лексичними одиницями з національно-культурним компонентом та розуміння соціокультурної інформації, вилученої з англійського поетичного фольклору; до другої відносяться вправи на порівняння форм англійського поетичного фольклору з відповідними формами в українській мові та відтворення соціокультурної інформації; до третьої належать вправи на активізацію та закріплення соціокультурного матеріалу. 


Ключові слова


соціокультурна компетенція; фольклор; англійський фольклор; фольклорні пісні; студенти спеціальності «Музичне мистецтво»

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych F.S. Slovnyk terminiv mizhkul’turnoyi komunikatsiyi [Dictionary of terms of intercultural communication], Kyiv, Dovira Publ., 2007. 205 p.

Lanovyk M.B. Ukrayins’ka usna narodna tvorchist’ [Ukrainian folklore], K, Znannya-Pres Publ., 2005. 591 p.

Metodyka navchannya inozemnykh mov u zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladakh [Methodology of foreign languages teaching in secondary schools], K, Akademiya Publ., 2010. 328 p.

Safonova V.V. Izuchenie jazykov mezhdunarodnogo obshhenija v kontekste dialoga kul’tur i civilizacii [The study of languages of international communication in the context of dialogue between cultures and civilizations], Voronezh, Istoki Publ., 1999. 226 p.

Passov E.I. Kommunikativnoe inojazychnoe obrazovanie. Koncepcija razvitija individual’nosti v dialoge kul’tur [Communicative foreign-language education. The concept of personality development in the dialogue of cultures], Lipeck, LGPI-RCIO Publ., 2000. 204 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205 с.

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість: підручник / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2005. – 591 с.

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник для студ. вищих навч. закладів / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. – К.: Академія, 2010. – 328 с.

Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизации / В. В. Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1999. – 226 с.

Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е. И. Пассов. – Липецк: ЛГПИ-РЦИО, 2000. – 204 с.

Copyright (c) 2016 Natalia Bachynska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.