ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Anatoliy Klymenko

Анотація


У контексті інформаційної діяльності викладача педагогічного вищого навчального закладу досліджено сутність матричних методів аналізу на прикладі SWOT-аналізу та SNW-аналізу. Розглянуто можливості їхнього використання у навчально-виховному процесі, передусім як елементу діагностики та аналізу дидактичного процесу, навчальної діяльності студента та її результатів. Звернено увагу на застосування методики SWOT-аналізу та SNW-аналізу в комплексі із соціологічною інформацією, що є важливим у роботі викладача іноземної мови. Зроблено висновок про те, що використання згаданих матричних методів аналізу у професійній діяльності надає викладачу іноземних мов можливість визначити власні сильні сторони, перебороти загрози, подолати слабкі сторони, бути активним, приймати кращі рішення. 


Ключові слова


методика навчання; інформаційна діяльність викладача ВНЗ; матричні методи аналізу; SNW-аналіз; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Varenko V. M. Informatsiyno-analitychna diyal’nist’: Navch. posibnyk. [Informational and analytical activity: Textbook] / V. M. Varenko – K.: Universytet «Ukrayina», 2014. – 417 p.

Zhaldak M. I. Problemy informatyzatsiyi navchal’noho protsesu v shkoli i v vuzi [The problems of imformatization of study process at school and at a higher educational institution] / M. I. Zhaldak // Suchasna informatsiyna tekhnolohiya v navchal’nomu protsesi: zb. nauk. prats’. – K.: KDPI im. M. P. Drahomanova, 1995. – P. 3–16.

Informatsiyna kul’tura vchytelya pochatkovykh klasiv: monohrafiya [Information culture of a primary school teacher: monograph]; nauk. red. R. S. Hurevych. – Vinnytsya: VDPU, 2007. 379 p.

Morze N. V. Metodychna systema pidhotovky maybutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.02 [Methodical system of future Information Technology teachers’ training at pedagogical universities: dissertation] / N. V. Morze. – K., 2003. – 445 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посібник / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі / М. І. Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: зб. наук. праць. – К.: КДПІ ім. М. П. Драгоманова, 1995. – С. 3–16.

Інформаційна культура вчителя початкових класів: монографія; наук. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця: ВДПУ, 2007. – 379 с.

Морзе Н. В. Методична система підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Морзе. – К., 2003. – 445 с. 

Copyright (c) 2016 Anatoliy Klymenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.