ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ДОСВІД СТВОРЕННЯ КУРСІВ З МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ

Olha Kvasova

Анотація


Узагальнено теоретичний доробок і практичний досвід підготовки майбутніх учителів/викладачів англійської мови до проведення тестового контролю. Проаналізовано численні визначення поняття «грамотність у мовному тестуванні» та розкрито його зміст згідно із поглядами сучасних зарубіжних науковців. Обґрунтовано необхідність створення та запровадження курсу з мовного тестування у класичних та педагогічних університетах України. Окреслено зміст, цілі та завдання такого курсу та сформульовано умови його ефективної імплементації, до яких відносяться, передусім традиційно високий рівень викладання дисциплін педагогічного циклу та методики навчання іноземних мов. Запропоновано новітню модель організації курсу навчання майбутніх учителів/викладачів контролю та оцінювання відповідно до циклу розробки мовного тесту, яка реалізується з використанням інтерактивно-дослідницького методу формування компетентності у мовному тестуванні.


Ключові слова


мовне тестування; зміст курсу з мовного тестування; структура курсу; методика формування компетентності у мовному тестуванні

Повний текст:

PDF

Посилання


Brown J. D., Bailey K. M. Language testing courses: What are they in 2007? Language Testing, 2007, 25/3. P. 349–383.

Course handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment. Green A., Westbrook C., Burenina N. (editors). TEMPUS, 2012. 207 p.

Csépes I. Language assessment literacy in the Hungarian context: What is it like and how is it developed in English teacher training? A plenary talk at 4th CBLA SIG Symposium. Retrieved at: http://www.ealta.eu.org/events/CBLA-cyprus2013/Lectures_workshops/I_Csepes%20-%20%20pleanary%20-%20AL%20in%20Hungary.pdf

Fulcher G. Assessment literacy for the language classroom. Language Assessment Quarterly, 2012. Vol. 9 (2), P. 113–132.

Hatipoğlu Ç. Summative evaluation of an English language testing and evaluation course for future English teachers in Turkey. – ELTED Vol. 13. Winter 2010. P. 40–51.

Herrera L., Macías D. A call for language assessment literacy in the education and development of teachers of English as a foreign language. Colomb. Appl. Linguist. J., (2015). Vol.17(2). P. 302–312.

Inbar-Lourie O. Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses. Language Testing, 2008. Vol. 25 (3). P. 385–402.

Jin Y. The place of language testing and assessment in the professional preparation of foreign language teachers in China. Language Testing, 2010. Vol. 27/4, P. 555–584.

Kleinsasser R. C. Transforming a postgraduate level assessment course: A second language teacher educator’s narrative. Prospect, 2005. Vol. 20. P. 77–102.

Kvasova O. A Case of Training University teachers in Developing and Validating Classroom Reading Test Tasks. In Tsagari D. (ed.) Classroom-based Assessment in L2 Contexts – Cambridge Research Publishing, 2016. P. 54–74.

Kvasova O., Kavytska T. The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective. Language Learning in Higher Education. 2014. Vol. 4, Issue 1. P. 159–177.

Lam R. Language assessment training in Hong Kong: Implications for language assessment literacy.Language Testing, 2015. Vol. 32 (2). P. 169–197.

O’Loughlin K. Learning about second language assessment: Insights from a postgraduate student on-line subject forum. University of Sydney Papers in TESOL, 2006. Vol. 1. P. 71–85.

Stiggins R. J. Evaluating classroom assessment training in teacher education programs. Educational Measurement: Issues and Practice, 1999. Vol. 18 (1). P. 23–27.

Taylor L. Communicating the theory, practice and principles of language testing to test stakeholders: Some reflections. Language testing, 2013. Vol. 30 (3). P. 403–412.

Vogt K., Tsagari D. Assessment Literacy of Foreign Language Teachers: Findings of a European Study, Language Assessment Quarterly, 2014. Vol. 11:4. P. 374–402.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Olha Kvasova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.