[1]
КИРПЕНКО, Є. , ЯГУПОВ, В. і ЖЕМБРОВСЬКИЙ, С. 2023. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 1, 1 (Лип 2023), 200–211. DOI:https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.26 .