(1)
КИРПЕНКО, Є. .; ЯГУПОВ, В. .; ЖЕМБРОВСЬКИЙ, С. . КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. НЗ ТНПУ 2023, 1, 200-211.