ВИСОЦЬКА , Т. . . (2022). РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 1917–1921 РОКАХ: РОЗБІЖНОСТІ У ПОЗИЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ, СПРОБИ РЕСТАВРАЦІЇ СТАРОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ «БІЛЬШОВИЗАЦІЇ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 6–13. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.1