КОЛОМІЄЦЬ, А. . (2022). ФУНДАМЕНТАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОНІКИ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 81–87. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.11