ГРОД , І. . ., ЛЕЩУК, С. ., & ОЛЕКСЮК, В. . (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАНОВКИ І РОЗВʼЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 144–153. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.19