РЕБЕНОК, В. ., & ТОРУБАРА, О. . (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 29–35. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.4