ГЕНСЕРУК, Г. ., ТЕРЕЩУК, Г. ., СИСОЄВ, О. ., & ВАСИЛЕНКО, О. . (2023). ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 35–45. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.5