ПОЛЬГУН, К. . (2023). ЕЛЕКТРОННИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 55–62. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.7