ПЕТРИШИНА, О. ., ГАПОН, Л. ., & НАУМОВИЧ, Я. . (2023). ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 119–126. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.15