KLYMENKO, A. ., ZAKORDONETS, N. ., & ОБІХОД , І. . . (2023). ВІДЕОМАТЕРІАЛИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТНПУ . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 133–140. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.17