БІЛАН, Н. ., ГОРБАТЮК, Р. ., ЗАГОРОДНІЙ, Р. ., & ЗАМОРА, Я. . (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 140–148. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.18