СКАСКІВ, Г. . (2023). ТЕХНОЛОГІЇ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ SMART-ТНПУ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 170–177. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.22