ХРЕБТОВА, Н. . (2023). МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 84–93. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.11