ТЕРЕЩУК, ГРИГОРІЙ, і НАТАЛІЯ ЛУПАК. 2022. «САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ТА ПОСТНЕОКЛАСИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1 (2):13-20. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.2.