ПЕТРИШИНА, ОЛЬГА, ЛЕСЯ ГАПОН, і ЯНА НАУМОВИЧ. 2023. «ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1 (1):119-26. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.15.