БІЛАН, НАТАЛІЯ, РОМАН ГОРБАТЮК, РОМАН ЗАГОРОДНІЙ, і ЯРОСЛАВ ЗАМОРА. 2023. «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1 (1):140-48. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.18.