ШЛІХТА, АННА. 2023. «ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЦІННІСНО-ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ІТ-ФАХІВЦЯ В УКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1 (1):193-99. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.25 .