КИРПЕНКО, ЄВГЕНІЙ, ВАСИЛЬ ЯГУПОВ, і СЕРГІЙ ЖЕМБРОВСЬКИЙ. 2024. «КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1 (1):200-211. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.26 .