ЯГУПОВ, ВАСИЛЬ, і ВАСИЛЬ БІЛОШИЦЬКИЙ. 2023. «СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1 (1):210-19. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.27 .