ТЕРЕЩУК, Г. . і ЛУПАК, Н. . (2022) «САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ТА ПОСТНЕОКЛАСИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ», Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), с. 13–20. doi: 10.25128/2415-3605.21.2.2.