ПЕТРИШИНА, О. ., ГАПОН, Л. . і НАУМОВИЧ, Я. . (2023) «ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ», Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), с. 119–126. doi: 10.25128/2415-3605.23.1.15.