[1]
О. . ПЕТРИШИНА, Л. . ГАПОН, і Я. . НАУМОВИЧ, «ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ», НЗ ТНПУ, т. 1, вип. 1, с. 119–126, Лип 2023.