[1]
Є. . КИРПЕНКО, В. . ЯГУПОВ, і С. . ЖЕМБРОВСЬКИЙ, «КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ», НЗ ТНПУ, т. 1, вип. 1, с. 200–211, Квіт 2024.