[1]
О. . ДУБРОВСЬКА, «СУЧАСНИЙ СТАН СФОРМОВАНОСТІ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ», НЗ ТНПУ, т. 1, вип. 1, с. 219–232, Лип 2023.