ГЕНСЕРУК, Г. ., Г. . ТЕРЕЩУК, О. . СИСОЄВ, і О. . ВАСИЛЕНКО. «ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, т. 1, вип. 1, Липень 2023, с. 35-45, doi:10.25128/2415-3605.23.1.5 .