ПЕТРИШИНА, О. ., Л. . ГАПОН, і Я. . НАУМОВИЧ. «ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, т. 1, вип. 1, Липень 2023, с. 119-26, doi:10.25128/2415-3605.23.1.15.