БІЛАН, Н. ., Р. . ГОРБАТЮК, Р. . ЗАГОРОДНІЙ, і Я. . ЗАМОРА. «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, т. 1, вип. 1, Липень 2023, с. 140-8, doi:10.25128/2415-3605.23.1.18.