КИРПЕНКО, Є. ., В. . ЯГУПОВ, і С. . ЖЕМБРОВСЬКИЙ. «КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, т. 1, вип. 1, Липень 2023, с. 200-11, doi:10.25128/2415-3605.23.1.26 .