ПЕТРИШИНА, ОЛЬГА, ЛЕСЯ ГАПОН, і ЯНА НАУМОВИЧ. «ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1, no. 1 (Липень 11, 2023): 119–126. дата звернення Грудень 10, 2023. http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/283905.