КИРПЕНКО, ЄВГЕНІЙ, ВАСИЛЬ ЯГУПОВ, і СЕРГІЙ ЖЕМБРОВСЬКИЙ. «КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1, no. 1 (Липень 11, 2023): 200–211. дата звернення Грудень 2, 2023. http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/284264.