КИРПЕНКО, ЄВГЕНІЙ, ВАСИЛЬ ЯГУПОВ, і СЕРГІЙ ЖЕМБРОВСЬКИЙ. «КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка 1, no. 1 (Квітень 11, 2024): 200–211. дата звернення Липень 12, 2024. http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/284264.