Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка CИНТЕЗ МИСТЕЦТВ ЯК ФАКТОР ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ Анотація   PDF
Liudmila Onofrichuk
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT OF ENGLISH COMPETENCE IN DIALOGUE SPEECH OF FUTURE TOURISM SPECIALISTS IN COLLEGES Анотація   PDF
Ihor Kodliuk
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Svitlana Ivanova
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Grygorij Tereshchuk
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Halyna Raikovska
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF (English)
Inna Pododimenko
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Інноваційна діяльність вчителя як ключова категорія педагогічної інноватики Анотація   PDF
Наталія Петрова
 
№ 1 (2018): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІНОЗЕМНІ МОВИ У ХХІ СТОЛІТТІ: РОЗВИТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Mykhailo Miaskovskyi
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Інтегроване навчання іноземних мов як педагогічна проблема Анотація   PDF
Ірина Міркович
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦКУРС «НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» Анотація   PDF
Olha Kolominova, Svitlana Roman
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Mariya Skyba
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект Анотація   PDF
Інна Іванюк
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ОСНОВ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ Анотація   PDF
Oksana Voytovych
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів Анотація   PDF
Лілія Морська
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Інформаційна діяльність та загрози інтернету у роботі викладача ВНЗ Анотація   PDF
Анатолій Клименко
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Інформаційно-комунікаційні технології в організації позакласної роботи з обдарованими учнями в системі літературної освіти Анотація   PDF
Ольга Петрович
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Іншомовна освіта США: полікультурні засади Анотація   PDF
Ірина Білецька
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Історія становлення проблеми єдності навчання та морального виховання Анотація   PDF
Марія Данюк, Вікторія Бак
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка АВТОМАТИЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ Анотація   PDF
Аndriana Onufriv
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка АВТОРСЬКИЙ КУРС «DEUTSCH NACH ENGLISCH 4» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ Анотація   PDF (English)
Yana Okopna
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка АВТОРСЬКИЙ КУРС «HOT ENGLISH» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ІЗ ДОСВІДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОЗРОБКИ Анотація   PDF (English)
Inna Valenthon
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в початковій школ Анотація   PDF
Микола Прозар
 
№ 2 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Адаптивне навчання студентів та його структура Анотація   PDF
Тетяна Опалюк
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ Анотація   PDF
Halyna Mamus
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка АКТУАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКА Анотація   PDF
Taras Soroka, Borys Struhanets
 
1 - 25 з 478 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>