Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Olha Hulai
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу Анотація   PDF
Оксана Писарчук
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ВІННИЦЬКІЙ УЧИТЕЛЬСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ Анотація   PDF
Tatiana Zuziak
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ З ТИПОВИМ РОЗВИТКОМ ТА З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ Анотація   PDF
Tamara Romenska
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОЦІНКА РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Volodymyr Dubinetskiy
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ Анотація   PDF
Khrystyna Tsymbrovska
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Vasyl Kyzmenko, Vitaliya Prymakova
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Підготовка вчителів техніки та інформатики на факультетах інформаційно-технічного навчання в Республіці Польщі Анотація   PDF
Роман Монько
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В ДУХОВНИХ УЧИТЕЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ ПОДІЛЛЯ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Tetyana Zuziak
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Підготовка дітей-сиріт до самостійного життя в умовах сімейного виховного середовища Анотація   PDF
Олена Кузьміна
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Іryna Firsova
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Підготовка майбутніх суднових механіків засобами професійно зорієнтованих дисциплін Анотація   PDF
Уляна Ляшенко
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ Анотація   PDF
Oksana Voloshyna, Natalia Dmitrenko
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Підготовка майбутніх фахівців до реалізації неформальної мистецької освіти в навчально-виховних закладах і соціальних інституціях Анотація   PDF
Наталія Сулаєва
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім'ї Анотація   PDF
Володимир Кравець, Григорій Терещук
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Vyacheslav Borysov
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНО-ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЗАКОРДОНОМ Анотація   PDF
Yuriy Bochar
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Підсистема вправ як засіб формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької Анотація   PDF
Наталія Жовтюк
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПАВЛО БЛОНСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК СЕКСУАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
Volodymyr Kravets
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПАРАДИГМАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАННІЙ ОСВІТІ: ВІД ПОВЕДІНКОВОГО ДО ЕМАНСИПОВАНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF (English)
Jolanta Karbowniczek
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Педагогічні інновації у вищій школі України в ХІХ столітті Анотація   PDF
Любов Прокоф'єва
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Stanislav Tkachuk
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Olena Shuryn
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Oleh Shevchuk
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів Анотація   PDF
Наталія Бєляєва
 
226 - 250 з 457 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>