Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ДОКТРИНА ПОЗИТИВІЗМУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ ДМИТРА БАГАЛІЯ Анотація   PDF
Mykola Haliv
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЧОЛОВІЧИХ ГІМНАЗІЯХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Tetiana Zuziak
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Досвід фахової підготовки майбутніх синхронних перекладачів у сучасному мультикультурному просторі університету Анотація   PDF (English)
Оксана Куца
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
Lina Krivshenko
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Дослідження ефективності педагогічних умов формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю Анотація   PDF
Валентина Кобзар
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) Анотація   PDF
Oksana Hrydzhuk
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Oksana Bigych
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕКОЛОГІЗАЦІЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Olena Lykholat
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Екологічна складова змісту загальної хімії в основній школі Словацької Республіки Анотація   PDF
Оксана Лабінська, Володимир Староста
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Roman Gorbatyuk, Lyudmyla Romanyshyna
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності в Південній Україні Анотація   PDF
Юлія Бєгунова
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов ... майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями Анотація   PDF
Людмила Мерва
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Yuliya Syveryn
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Nadiya Hupka-Makohin
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності Анотація   PDF
Вікторія Терещук
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Експериментальна перевірка технології формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряним рухом Анотація   PDF
Людмила Немлій
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема Анотація   PDF
Тетяна Батрак
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕТАПИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Rayisa Martynova
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЕТНОЕСТЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ Анотація   PDF
Ihor Hevko
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем Анотація   PDF
Світлана Шульце
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Maria Mytnyk
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Загальна характеристика вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, відібраних з автентичних художніх творів Анотація   PDF
Олександра Романюк
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Загальна характеристика вправ щодо набуття знань лінгвістичного матеріалу, вибраного з автентичних художніх творів Анотація   PDF
Олександра Романюк
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ БУКОВИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Bohdana Labinska
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Закономірності формування англомовної лексичної компетенції в умовах віртуального навчального середовища Анотація   PDF
Віта Терещук
 
76 - 100 з 457 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>