Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ Анотація   PDF
Olga Kuzmenko
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КЕЙС-МЕТОД У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР Анотація   PDF
Nataliia Maiier
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів Анотація   PDF
Олександр Вашків, Леся Вашків
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У КОЛЕДЖАХ І ТЕХНІКУМАХ Анотація   PDF
Svitlana Kravets
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Nataliya Volkova
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Компетентність полісуб'єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб'єктному навчальному середовищі Анотація   PDF
Євгенія Співаковська
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ Анотація   PDF
Alyona Shulga
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ «ВЧИТЕЛЬ – БАТЬКИ – УЧНІ» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Mariana Кekosh
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Ruslana Presner
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Контекстно-інтегрований метод у формуванні вмінь професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів Анотація   PDF
Світлана Маслова
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю Анотація   PDF
Ірина Задорожна
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Kateryna Averina
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ В ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Yevhen Kulyk
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Andriy Tsina
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу Анотація   PDF
Наталя Колиснеченко
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КОНЦЕПЦІЯ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Nataliia Mykytenko, Volodymyr Sulym
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою Анотація   PDF
Леся Галаманжук
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики Анотація   PDF
Мар’яна Ковтонюк
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних спеціальностей Анотація   PDF
Олексій Цепкало
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ БУКОВИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ) Анотація   PDF
Oksana Tumak
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Критерії ефективності соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом Анотація   PDF
Наталія Благун
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КРИТЕРІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Vladyslav Mozaliov
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Анотація   PDF
Olena Gevko
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків Анотація   PDF
Наталія Калашнік
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Zoia Shevtsiv
 
126 - 150 з 478 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>