Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МІЖНАРОДНА ОСВІТА ТА КРОСКУЛЬТУРНЕ НАВЧАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Angelika Solodka
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБОМ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Inna Mirkovich
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Oleksandr Mozolev
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методика інтегрованого навчання економічним дисциплінам засобами англійської мови Анотація   PDF
Світлана Боднар
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методика коригувальної роботи при вивченні відмінкової системи російської мови іноземними тюркомовними студентами інженерного профілю Анотація   PDF
Зоя Гирич
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ БУКОВИНИ (1933–1939 РР.) Анотація   PDF
Olha Homeniuk
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Анотація   PDF
Nataliia Primina
 
№ 2 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методика формування біоетичних знань школярів у процесі вивчення біології Анотація   PDF
Вікторія Бак, Алла Степанюк
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методика формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв: особливості експериментальної перевірки Анотація   PDF
Ольга Краєвська
 
№ 3 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури Анотація   PDF
Мар’яна Нацюк
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів Анотація   PDF
Ліліана Білогорка
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Olha Tsurul
 
№ 2 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування Анотація   PDF
Оксана Тинкалюк
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Методологічні засади альтернативної освіти у сучасній педагогічній науці Польщі Анотація   PDF
Ірина Кравець
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Oleksandr Koshuk
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДОЛОГІЯ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’КТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Adyle Bekirova
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО ПРОСТОРУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Tatyana Emelyanova
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії Анотація   PDF
Вікторія Бєлова
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МОДЕЛІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ УЧЕНИХ Анотація   PDF
Nataliya Andriichuk
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ Анотація   PDF
Andriy Uruskyi
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій Анотація   PDF
Ірина Зайцева, Марія Писанко
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО ПЕРЕКЛАДУ КОМЕРЦІЙНИХ ЛИСТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Tetyana Pasichnyk
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЬМОВОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
Yana Fabrychna
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності Анотація   PDF
Марія Скиба
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Оlesia Oliinyk
 
151 - 175 з 457 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>