Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ Анотація   PDF
Andrij Turchyn
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Lenina Zadorozhna-Knyagnitska
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Oksana Mandrazhy
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ Анотація   PDF
Gregory Tereshchuk, Yuriy Turanov, Volodymyr Ponyatyshyn
 
№ 2 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) Анотація   PDF
Оксана Юхно
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КУРСІ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» Анотація   PDF
Tetyana Yeremenko, Olga Trubitsyna, Iryna Lukyanchenko
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій Анотація   PDF
Ірина Зайцева
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Nataliya Uisimbaeva
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні Анотація   PDF
Сергій Кобернік
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ Анотація   PDF
Valentyna Papushyna
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі Анотація   PDF
Наталія Ігнатенко
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ Анотація   PDF
Оксана Куца
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І РЕЗУЛЬТАТОМ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
Nataliia Mayer
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції Анотація   PDF
Ірина Литвиненко
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи Анотація   PDF
Петро Джуринський
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Iryna Simkova
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ГАЛУЗІ АВТОТРАНСПОРТУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Yevhen Bokhonko
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості пам'яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів Анотація   PDF
Ірина Семеряк
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи Анотація   PDF
Олена Паршикова
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Oksana Voitovska
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ Анотація   PDF
Andriy Uruskyi
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр. ) Анотація   PDF
Богдана Лабінська
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ДИПЛОМАТИЧНОМУ СПІЛКУВАННІ Анотація   PDF
Iryna Savchak
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Tetyana Dereka
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Nataliia Diachuk
 
201 - 225 з 457 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>