Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Навчання молоді в школах кадетів ІІ Речі Посполитої (1918–1939) Анотація   PDF
Анджей-Маріан Цвер
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Oleksandr Cherkashyn
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПИСАННЯ АБЗАЦУ ЯК СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Nataliya Odegova
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Навчання усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансово-банківській галузі Анотація   PDF
Олена Світлична
 
№ 1 (2018): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПЕДАГОГАМИ ПЕРЕШКОД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВАЦІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Natalia Horodetska, Natalia Havryshkiv, Maria Kaminska
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Напрями та умови реалізації полікультурної освіти в загальноосвітній школі Анотація   PDF
Ельвіра Заредінова, Аліна Муєдинова
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ СКЛАДОВИХ Анотація   PDF
Viktorija Meniailo
 
№ 2 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ-СИРОТИ (НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ «ПЕРЛИНКА») Анотація   PDF
Svitlana Petrova
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ Анотація   PDF
Zhanna Stelmashuk, Nataliia Hrуtsіuk
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ БАГАТСТВОМ РІДНОЇ МОВИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Olha Rusakova
 
№ 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ Анотація   PDF
Andrij Turchyn
 
№ 3 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Lenina Zadorozhna-Knyagnitska
 
№ 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Oksana Mandrazhy
 
№ 2 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ Анотація   PDF
Gregory Tereshchuk, Yuriy Turanov, Volodymyr Ponyatyshyn
 
№ 2 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) Анотація   PDF
Оксана Юхно
 
№ 4 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КУРСІ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» Анотація   PDF
Tetyana Yeremenko, Olga Trubitsyna, Iryna Lukyanchenko
 
№ 2 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій Анотація   PDF
Ірина Зайцева
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Nataliya Uisimbaeva
 
№ 1 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні Анотація   PDF
Сергій Кобернік
 
№ 1 (2018): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСВІТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УСПІШНОГО СТАРІННЯ Анотація   PDF
Nataliya Chahrak
 
№ 3 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ Анотація   PDF
Valentyna Papushyna
 
№ 1 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі Анотація   PDF
Наталія Ігнатенко
 
№ 3 (2015): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ Анотація   PDF
Оксана Куца
 
№ 4 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І РЕЗУЛЬТАТОМ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
Nataliia Mayer
 
№ 4 (2014): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції Анотація   PDF
Ірина Литвиненко
 
201 - 225 з 478 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>