Про журнал

Галузь та проблематика

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.

Процес рецензування

Стаття проходження процедури підвійного анонімного рецензування («подвійне сліпе рецензування»). У разі позитивних рецензій вона доступна до друку. Якщо одна чи обидві рецензії негативні, стаття відхиляється. Редакція залишається за собою право прийняти до друку статтю, якщо вона не відповідає деяким вимогам, але за умовами доопрацювання тексту автором. Остаточне рішення про допуск статей до видання редакційної колегії. У разі зміни статті автор має можливість володіти текстом рецензування та правкою.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та можливого відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу  BOAI (Будапештська ініціатива відкритого доступу).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій  Комітет з етики публікацій (COPE)  з питань етики наукових публікацій

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Редакція журналу дає авторам найвищу якість послуг з розгляду рукопису групи рецензентів, які здатні оцінити її якість, будучи повністю незалежними від дискваліфікованих конфліктів інтересів. Усі автори просять повідомляти про будь-які конфлікти інтересів, включаючи будь-які фінансові особи, чи інші відносини з іншими людьми організаціями, які могли неадекватно вплинути на їх роботу.

Редакція журналу поважає та підтримує прохання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукописів, якщо ці запити є обґрунтованими та розумними. Якщо є підозра на перевірку рецензентів, ми дотримуємось COPE керівних принципів і припиняємо відповідати з рецензентами, які надали неіснуючі та несвоєчасну рецензію.

Усі конфлікти інтересів мають бути вказані авторами у розділі «Коментарі для редактора» при поданні рукопису. Якщо немає конфлікту інтересів, то прохання вказати це: “Конфлікти інтересів: немає” в “ПОЛІТИКА щодо конфлікту інтересів” при поданні рукопису.

Контакти

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса редакції: 46027, Україна, м. Київ, вул. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, головний корпус ТНПУ ім. В. Гнатюка, каб. 49

Електронна пошта:pedagogy.tnpu@gmail.com

Відповідальний секретар: Григорчук Світлана Анатоліївна +38 (068) 946-80-94.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Положення про видавничу етику

 

1. Відповідальність та обов'язки редакції

 Рішення про прийняття статей до редакції

Редакційна журналу залишається за собою право колегії статті до друку або відмовитися від автору в публікації. Під час прийняття рішення щодо прийняття або відхилення статей редакційної колегії керується політичним журналом (відповідність наукової спеціалізації), основними вимогами до публікацій тощо. Редакція журналу має право відхилити/повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам або прийняти її до друку, якщо до неї немає зауважень.

 

Неупередженість

Редакційна колегія приймає наукові роботи щодо їх змісту та правил оформлення незалежності від раси, стану, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.

 Конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів; а також персональні авторів.

 

Конфлікти інтересів

Редакція журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йде мова про відхилення статей або коригування вже надрукованої роботи.

 Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не залучаються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з даних даних може бути використана тільки для ознайомлення та не використана у власних інтересах.

 Рекламування, передрук та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку.

 Редакція журналу зобов'язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

 Редакційна колегія зобов’язується надходити та взаємодіяти з потенційними та реальними авторами статей, вказуючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їхнє запитання.

   

2. Відповідальність та обов'язки рецензентів

 Участь у прийнятих рішеннях редакції

Рецензія редакції у прийняті рішення щодо прийняття статей до друку або відмови у публікації. Це є рецензентом автору в коригуванні та вдосконаленні вашої роботи.

 

Конфіденційність

Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

 

Об'єктивність

Рецензування завжди об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти висловлюють свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

 

Підтвердження наукових джерел

Рецензенти не вказані в джерелах, автори яких не були зазначені в роботі. Будь-які наукові чи судження, які були відкриті раніше іншими авторами, обов’язково мають посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також перевіряють статистику та плагіат та повідомлення членів редакційної колегії про його наявність.

 

Конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали у статті, яку подано до рецензування, не можуть бути використані рецензентами для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

 

 3. Відповідальність та обов’язки авторів

 Звітність щодо достовірності інформації

Автори, що представляють результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх у відповідності до вимог оформлення статей у чіткій послідовності. Статті мають містити описання основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

 

Автентичність та плагіат

Автори, що подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури.

 

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

 

Підтвердження наукових джерел

Автори мають указувати на публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

 

Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказати до подачі роботи до редакції.

 

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор статті знаходить значну помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, він має повідомити про це редактора або відповідального секретаря журналу для пошуку відповідного рішення щодо усунення цієї проблеми (перевидання журналу або публікація відповідних виправлень в іншому журналі).

 

За весь час існування журналу на адресу редакції жодного разу не надходило скарг щодо зловживання службовим становищем. Усі проблемні питання, пов’язані з доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто та відкрито і, як правило, не мають суттєвих суперечностей. Жодного разу до редакції не надходило скарг щодо редагування наукових робіт (технічного, наукового, лінгвістичного та ін.) від авторів статей.

Редакція журналу завжди відкрита для побажань та пропозицій (тел. +38 (0352) 43-57-97; e-mail: pedagogy.tnpu@gmail.com)

Історія журналу

ISSN 2415-3605 (Online), 2311-6382 (Print)

Рік заснування: 1999.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.2009 р.

Збірник «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» включеного до Переліку наукових фахових видань України категорії Б (затверджено наказом МОН України 15.10.2019 р. № 1301).

Електронну журналу включено до  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Видання індексується в InfoBase Index
IBI Factor 2019 для журналу «Наукові питання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка». Серія: педагогіка ' це 2.2.