DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.5

ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ: ПЕРШІ УНІВЕРСИТЕТИ

Oleksandr Sushyk

Анотація


Досліджено становлення університетської системи освіти в добу Середньовіччя. Відмічено унікальність інституційної системи освітньої сфери, притаманної лише для Європи. Показано роль міст та університетів у формуванні єдиного освітнього простору Середньовіччя. Наведено дані про перші університети як міжнародні інтелектуальні центри середньовічної Європи – Болонський, Паризький, Падуанський та ін. Проаналізовано структуру університетів, термін навчання, специфіку факультетів, кількість студентів. Відзначено ознаки університету як корпорації викладачів і студентів. Висвітлено життя і побут середньовічного студентства як окремої суспільно значущої спільноти тодішньої Європи. Зауважено неоднорідність студентського соціуму, їх поділ на «верстви», єднання у «союзи», «земляцтва», «народи». Виділено складові університетської культури, які сприяли успішному розвитку студентського самоврядування, дисциплінували, надихали до конкуренції при навчанні. Акцентовано увагу на мандрівному способі життя не лише студентів, а й професорів. Показано відносини між студентами і викладачами, взаємні права й обов’язки, традиції студентського повсякдення.

Ключові слова


Середньовіччя; університет; студентство; традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoshchuk L. Shlyakh do svitla znan'. Ukrayins'ki shkolyari ta studenty (spudeyi) u XVI – pershiy tretyni XVII st. [Way to the light of knowledge. Ukrainian schoolchildren and students (students of) in the XVI – the first third of the XVII century] / L. Antoshchuk // Day. – 2005. – № 77.

Bazhal A. Sluzhytel' Vakkha, «muchenyk nauky»: seredn'ovichnyy student? [Servant of Bacchus, «a martyr of science»: medieval student?] / A. Bazhal // Zerkalo nedeli. – 2006. – № 1 (580).

Galilee O. V. Vynyknennya anhliys'kykh universytetiv: peredumovy ta prychyny [The emergence of English universities: the background and causes] / O. V. Galilee // Scientific notes NaUKMA. Vol. 20: Spec. Issue 2 h. Part 1. – Kyiv, 2002. – P. 208–212.

Jean le Goff. Yntellektualy v srednye veka; per. s fr. A. M. Rutkevycha [Intellectuals in srednye century; per. s fr. AM Rutkiewicz] / J. Le Goff. – 2nd ed. – SPb.: Publishing House of St. Peterborough. University Press, 2003. – 160 p.; Jean Le Goff. Civilization srednevekovoho West; Lane. s fr.; Society. Ed. Yu. L. Bessmertnoho / J. Le Goff. – M.: Yzdatelskaya group Progress, Progress-Academy, 1992. – 376 p.

Isayevych J. Osvitniy rukh v Ukrayini XVII st.: skhidna tradytsiya i zakhidni vplyvy [Educational movement in Ukraine XVII: Eastern tradition and Western influence] / J. Isayevych // Kievan antiquity. – 1995. – № 1. – P. 2-9.

Mykytas V. Davn'oukrayins'ki studenty i profesory [Of old students and professors] / V. Mykytas. – K.: Outline, 1994. – 288 p.

Podokshyn S. Corneal M. Do dzherel vyshchoyi osvity [The sources of higher education] / S.Podokshyn, M. Corneal // From Vyshensky to Pans. – K. 1972.

Samardak M. M. Universytety yak faktor instytuyuvannya zakhidnoyevropeys'koyi nauky [Universities as a factor instytuyuvannya Western Science] / M. M. Samardak, M. N. Kobylynska // Bulletin Zhytomyr State University named after Ivan Franko. – 2003. – Vol. 11. – P. 3–7.

Heyzynha I. Osen' Srednevekov'ya [Middle Ages Fall] / I. Heyzynha. – M.: Nauka, 1988. – 323 p.

Philip Schaff. Vynyknennya i rozvytok universytetiv v Yevropi [The emergence and development of universities in Europe] [Electronic resource] – Access: http://www.forumeast.eu/ua/sektsii/obrazovanie/proiskhozhdenie-universitetov-filipp-shaff.

Geuna A. European universities: An interpretive history / A. Geuna. – Limburg, 1996. – 56 p.

Hyde J. K. Universities and Cities in Medieval Italy // The University and the City. From Medieval Origins to the Present / ed. by T.Beuder. New York; Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 13–21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антощук Л. Шлях до світла знань. Українські школярі та студенти (спудеї) у XVI – першій третині XVII ст. / Л. Антощук // День. – 2005. – № 77.

2. Бажал А. Служитель Вакха, «мученик науки»: середньовічний студент? / А. Бажал // Дзеркало тижня. – 2006. – № 1 (580).

3. Галілейська О. В. Виникнення англійських університетів: передумови та причини / О. В. Галілейська // Наукові записки НаУКМА. Т. 20: Спец. вип. у 2 ч. Ч. 1. – К, 2002. – С. 208–212.

4. Гофф ле Ж. Интеллектуалы в средние века; пер. с фр. А. М. Руткевича / Ж. ле Гофф. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003. – 160 с.; Гофф ле Ж. Цивилизация средневекового Запада; пер. с фр.; общ. ред. Ю. Л. Бессмертного / Ж. ле Гофф. – М.: Издат. группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376 с.

5. Ісаєвич Я. Освітній рух в Україні XVII ст.: східна традиція і західні впливи / Я. Ісаєвич // Київська старовина. – 1995. – № 1. – С. 2–9.

6. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.

7. Подокшин С. До джерел вищої освіти / С. Подокшин, М. Рогович // Від Вишенського до Сковороди. – К. 1972.

8. Самардак М. М. Університети як фактор інституювання західноєвропейської науки / М. М. Самардак, М.М. Кобилинська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2003. – Вип. 11. – С. 3–7.

9. Хейзинга И. Осень Средневековья / И. Хейзинга. – М.: Наука, 1988. – 323 с.

10. Шафф Ф. Виникнення і розвиток університетів в Європі / І. Шафф. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.forumeast.eu/ua/sektsii/obrazovanie/proiskhozhdenie-universitetov-filipp-shaff

11. Geuna A. European universities: An interpretive history / A.Geuna. – Limburg, 1996 – 56 p.

12. Hyde J. K. Universities and Cities in Medieval Italy // The University and the City. From Medieval Origins to the Present / ed. by T.Beuder. New York; Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 13–21.

Copyright (c) 2017 Oleksandr Sushyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.