DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.6

ЗМІСТ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ГІМНАЗІЯХ БУКОВИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)

Olena Demianchuk

Анотація


Проаналізовано навчальний процес в цісарсько-королівських гімназіях Буковинського краю в другій половині ХІХ ст. Розглянуто і показано вплив віденського уряду на зміст і форми організації навчального процесу в гімназіях Буковини в складі Австро-Угорської імперії. Розкрито особливості гімназійної освіти в гімназіях через її зміст, який відображений в навчальних планах, програмах, підручниках тощо, а також форми і методи організації навчального процесу. Вказано дві форми навчальної роботи – колективну та індивідуальну. Відзначимо, що традиційними методами навчання в гімназіях були наочні, словесні і робота з підручником. Здійснено аналіз навчальних програм державної гімназії в Чернівцях у зазначений період, завдяки чому висвітлено сутність і складові навчального процесу в гімназіях. Зроблено висновок, що основним завданням гімназій Буковини у ХІХ ст. було підготувати випускників з належним рівнем знань до вступу в університет.

Ключові слова


гімназія; середня освіта; навчальний процес; Буковина

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaichenko I. V. Pedagogika [Pedagogics]: pidruchnyk. – 3-tie vyd. pererob. ta dop. / I. V. Zajchenko. K.: Vydavnytstvo Lira-K, 2016. 608 s.

Kurliak I. Ye. Rozvytok klasychnoi osvity na zahidnoukrainskyh zemliah (XIX – persha polovyna XX stolittia) [The development of classical education in the Western Ukrainian lands (XIX – the first half of the XX century)]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dok. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zagalna pedagogika ta istoriia pedagogiky» / I. Ye. Kurliak. K., 2000. 29 s.

Penishkevych O. I. Rozvytok ukrainskogo shkilnytstva na Bukovyni (XVIII – pochatok XX st.) [The development of the Ukrainian education in Bukovyna (XVIII – early XX c.)]: Monografiia / O. I. Penishkevych. Chernivtsi: Ruta, 2002. 520 s.

Petriuk I. M. Stanovlennia i rozvytok zagalnoi serednoi osvity na Bukovyni (kinets XVIII – pochatok XX st.) [The formation and development of general secondary education in Bukovyna (late XVIII – early XX c.)]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zagalna pedagogika ta istoriia pedagogiky» / I. M. Petriuk. Chernivtsi, 1998. 20 s.

Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogthum Bukowina für das Schuljahr 1869 / St. Wolf. Czernowitz: Buchdruckerei des Rudolf Eckhardt, 1869. 75 s.

Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1875 / St. Wolf. Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1875. 67 s.

Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1878 / St. Wolf. Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1878. 77 s.

Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1881 / St. Wolf. Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1881. 89 s.

Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1883 / St. Wolf. Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardе, 1883. 75 s.

Würfl Chr. Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogthum Bukowina am Schlusse des Schluljahres 1888/89 / Chr. Würfl. Czernowitz: R Eckhardt’sche Buchdruckerei, 1889. 81 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зайченко І. В. Педагогіка: підручник. – 3-тє вид. перероб. та доп. / І. В. Зайченко. – К.: Ліра-К, 2016. – 608 с.
2. Курляк І. Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / І. Є. Курляк. – К., 2000. – 29 с.
3. Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХVІІІ – початок ХХ ст.): Монографія / О. І. Пенішкевич. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.
4. Петрюк І. М. Становлення і розвиток загальної середньої освіти на Буковині (кінець XVIII – початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. М. Петрюк. – Чернівці, 1998. – 20 с.
5. Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogthum Bukowina für das Schuljahr 1869 / St. Wolf. – Czernowitz: Buchdruckerei des Rudolf Eckhardt, 1869. – 75 s.
6. Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1875 / St. Wolf. – Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1875. – 67 s.
7. Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1878 / St. Wolf. – Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1878. – 77 s.
8. Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1881 / St. Wolf. – Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1881. – 89 s.
9. Wolf St. Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1883 / St. Wolf. – Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardе, 1883. – 75 s.
10. Würfl Chr. Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem Herzogthum Bukowina am Schlusse des Schluljahres 1888/89 / Chr. Würfl. – Czernowitz: R Eckhardt’sche Buchdruckerei, 1889. – 81 s.

Copyright (c) 2017 Olena Demianchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.