DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.10

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ШКОЛІ

Oksana Serniak

Анотація


Досліджено формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі. Проаналізовано науково-методичні джерела щодо готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі, яка є важливою складовою у структурі підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності. Доведено, що підготовка вчителя іноземної мови передбачає усвідомлення майбутнім фахівцем своєї майбутної професійної діяльності як управління процесом вивчення іноземної мови його учнями. Продемонстровано особливості формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі. Обгрунтовано методичні засади формування означеної якості в майбутніх вчителів іноземної мови, які передбачають професійну компетентність майбутнього вчителя, його ставлення до педагогічної діяльності, знання предмета, навички і вміння їх практичного втілення, а також наявність комунікативної і дидактичної потреби спілкування та передачі досвіду іншим. Визначено складові готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі. Розроблено та апробовано на практиці критерії оцінювання уроку англійської мови під час проходження педагогічної практики студентами факультету іноземних мов.

Ключові слова


педагогічна практика; управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів; готовність до здійснення педагогічної діяльності; критерії оцінювання уроку англійської мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Astakhova K.V. Transformatsiya vyshchoyi osvity vymahaye transformatsiyi upravlinnya vyshchoyu shkoloyu [Transformation of higher education requires transformation of higher educational system] / K.V. Astakhova // Pedahohika i psykholohiya. – 2002. – № 3. – PP. 19–22.

Orhanizatsiya pedahohichnoyi praktyky v kredytno-modulniy systemi navchannya (osvitno-kvalifikatsiyni rivni «bakalavr», «spetsialist») [Organization of teaching practice in the credit-module system of education (educational and qualification levels "Bachelor", "Specialist") / Ukl.: Solovey M.I., Nikolayeva S.YU., Spitsyn YE.S. ta in. – K.: Lenvit, 2006. – 106 p.

Pelekh Y.V. Tsinnisno-smyslovyy kontsept profesiynoyi pidhotovky maybutoho pedahoha: monohrafiya [Value and semantic concept of professional training of the future teacher] / YU. V. Pelekh; za redaktsijeju M. B. Yevtukha. − Rivne: Tetis, 2009. − 400 p.

Pedahohichna praktyka z metodyky vykladannya inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Teaching Practice on the Methodology of Teaching Foreign Languages in Secondary schools] / Kol. avtoriv pid ker. S. YU. Nikolayevoyi i V. V. Chernyshch – K.:Lenvit, 2003. – 250 p.

Pedahohichna praktyka: navch.-metod, posib. [Teaching practice] – U 2 ch. / Za red. L. V. Pshenychnoyi. A. A. Sbruyevoyi, O.V.Peretyatko. – Sumy: SDPU, 2004. –180 p.

Pidlasyy I.P. Interaktyvnyy pidruchnyk dlya pedahohiv rynkovoyi systemy osvity [Interactive tutorial for educators of the market education system] / I. P. Pidlasyy – K.: Vydavnychyj Dim «Slovo», 2004. – 616 p.

Sernyak O. M. Teoretyko-metodychni osnovy pedahohichnoho upravlinnya kolektyvnoyu navchalʹno-piznavalnoyu diyalnistyu uchniv. Metodychni rekomendatsiyi do vyvchennya spetskursu. [Theoretical and methodological foundations of pedagogical management of cooperative learning and cognitive activity of students ] / O. M. Sernyak. – Ternopil: TNPU, 2008. – 60 p.

Soroka H.I. Planuvannya ta analiz vykhovnoyi roboty shkoly [Planning and analysis of the educative work in schools]. – Kharkiv: Osnova, 2003. – 63 p.

Tovazhnyanskyj L. L., Romanovskyy O. H., Ponomarov O. S. Pedahohika upravlinnya [Pedagogical management]. – Kharkiv: NTU “KHPI”, 2003. – 408 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Астахова К. В. Трансформація вищої освіти вимагає трансформації управління вищою школою / К. В. Астахова // Педагогіка і психологія. – 2002. – №3. – С. 19 – 22

2. Організація педагогічної практики в кредитно-модульній системі навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст») / Укл.: Соловей М. І., Ніколаєва С. Ю., Спіцин Є. С. та ін. – К: Ленвіт, 2006. – 106 с.

3. Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія; за ред. М. Б. Євтуха / Ю. В. Пелех. − Рівне: Тетіс, 2009. − 400 с.

4. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої і В. В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.

5. Педагогічна практика: навч.-метод, посібник. У 2 ч. / За ред. Л. В. Пшеничної, А. А. Сбруєвої, О. В. Перетятко. – Суми: СДПУ, 2004. –180 с.

6. Підласий І. П. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

7. Серняк О. М. Теоретико-методичні основи педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу / О. М. Серняк. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 60 с.

8. Сорока Г. І. Планування та аналіз виховної роботи школи / Г. І. Сорока. – Харків: Основа, 2003. – 63 с.

9. Товажнянський Л. Л. Педагогіка управління навч.посібник / Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, О.С. Пономарьов. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 408 с.

Copyright (c) 2017 Oksana Serniak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.