DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.16

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Іryna Firsova

Анотація


Відзначено доцільність підготовки майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності. Акцентовано увагу на необхідності отримання ними актуальних і ґрунтовних знань щодо здійснення рекламно-інформаційної діяльності та досконалого практичного володіння технологічними аспектами здійснення такого виду діяльності в соціально-педагогічній сфері. Розкрито суть вимог до соціального педагога як до особи, котра здійснює рекламно-інформаційну діяльність некомерційного характеру, з точки зору виокремлення цих вимог у такі групи: соціально-психологічні; психологічні; до професійної підготовки. Звернено увагу на виконання соціальним педагогом завдань рекламно-інформаційного характеру в його професійній діяльності. Висвітлено власний досвід автора у вирішенні питання вдосконалення професійної освіти майбутніх працівників соціальної сфери та здійсненні ефективної підготовки майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності в контексті університетської освіти.

Ключові слова


професійна підготовка; соціальний педагог; рекламно-інформаційна діяльність; навчально-виховний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Veretenko T. H. Vstup do spetsialnosti: sotsialna pedahohika. Modul 2: navch. posibnyk. [Introduction to specialty: social pedagogy. Module 2: Tutorial] / T. H. Veretenko, O. M. Denysiuk. K., Borys Grinchenko Kyiv University, 2013. 128 p.

Zakon Ukrainy «Pro sotsialnu robotu z simiamu, ditmy ta moloddiu» [On social work with families, children and youth: The Law of Ukraine] № 2558-14 on 08.10.2016 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2001, vol. 42, pp. 213.

Svatenkov O. V. Pedahohichni umovy zakhystu prava dytyny na simju zasobamu sotsialnoireklamy: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.05 [Pedagogical conditions of protection of childrenright for family means PSAs: the dissertation of candidate of pedagogical sciences: 13.00.05] / O. V. Svatenkov , Kyiv, 2010. 224 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Веретенко Т. Г. Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка. Модуль 2: навч. посібник / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 128 с.

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» № 2558-14 від 08.10.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42.

3. Сватенков О. В. Педагогічні умови захисту права дитини на сім’ю засобами соціальної реклами: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / О. В. Сватенков. – К., 2010. – 224 с.

Copyright (c) 2017 Іryna Firsova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.