DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.17

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ СКЛАДОВІ

Mykola Solovey

Анотація


Описані організаційно-педагогічні компоненти курсів підвищення кваліфікації вчителів у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Вказано, що формування контингенту слухачів, якість науково-педагогічного персоналу, зміст навчання, планування і документація, ресурси й економічна підтримка є основою організації та проведення курсів підвищення кваліфікації. Зазначено, що освітні програми побудовані на основі кваліфікаційних характеристиках, державних вимог до змісту освіти в загальноосвітній школі, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, пропозицій кафедр, методистів і побажань учителів, а лекції, практичні роботи, тренінги в інституті проводять співробітники кафедр, методисти, вчителі-практики відповідно до графіка навчання. На основі змісту освітніх програм розроблено загальну структуру навчального плану й робочі навчальні плани для спеціалістів другої, першої і вищої категорій. Показано, що інститут має достатній ресурсний потенціал для проведення змістовного та ефективного навчання.

Ключові слова


інститут післядипломної педагогічної освіти; підвищення кваліфікації вчителів; слухач; освітня програма; навчальний план; баланс навчальних годин

Повний текст:

PDF

Посилання


ZakonUkrainy «Proosvitu» //Zahalnaseredniaosvita. Zbirnyknormatyvno-pravovykhdokumentiv. [The Law of Ukraine "On Education", Secondary Education. Collection of legal documents ]. Vol. 1, K.: JSC, "Nichlava 2003", pp. 42-72.

Zakon Ukrainy “Рro profesiinyi rozvutok” // Zakonodavstvo Ukrainy u sferi osvity ta profesijnogo rozvytku [The Law of Ukraine "On the professional development of workers' // Legislation Ukraine in the field of education and training] Collectiono flegislation. K.: Parliamentary Publishing, 2013, pp. 262–270.

Zubko A.M. Teoretyko-metodychni zasady pidvychennia kvalifikacii pedagogicynyh pracivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity. [Theoretical and methodological basis for training teaching staff in the system of postgraduate education]. Kherson, ITTI, 2010, 168 p.

Metodychni rekomendacii z rozroblenia galuzevych standartiv vychoi osvity: kompetentisnyj pidchid. Ukladachi: V. L. Gulo, K. M. Levkivsiakij, L.O.Kotolovectainchi [Methodical recommendations for for the development of industr ystandards for highere ducation: competencea pproach], Instituteof Innovative Technology and Education Science of Ukraine. K., 2013, 9 p.

Olijnyk V., Grаvit V. Problemy modernizatsiyi osvittnoyi diyalnosi u vyshchykh navchalnykh zakladakh pislyadyplomnoyi pedagogichnoi osvity Ukrayiny [Problems of modernization of tducational activites in higher educatsonal Ukraine]. Postgraduate education in Ukraine, 2012, Vol. 1, p. 15–17.

Pro zatverdgenia kvalifikacisnych charakterystyk profesij posad pedagogichnych ta naukovo-pedaagogichnych pracivnykiv navchalnych zakladiv. Nakaz Ministra osvity I nauky Ukrainy [Of approval of qualifying characteristic positions of teachers and teaching staff of educational institutions. Command Ministry of Education and Science] Vol. 665. Avaikable at: http://www.osvita.ua.legislation /other /37302/.

Sorochan T. M. Rozvytok profesionalizmu kerivnykiv navchalnych zakladiv u sistemi pisliadiplomno ipedagogichnoi osvity [The development of professional management of the leaders of educational institutions in the system of postgraduate education]: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.04. Luhansk, 2005.

Skiba M. E., Kostogryz S.G, Krasilnikovа G. V. Monitoring jakosti osvity u vychomy navchalnomy zakladi [Monitoring the quality of the educational process in higher education]. – Khmelnitsky: KNU, 2009, 219 p.

Typovi navchalni plany ta anotovani program pidvychenia kvalifikacii pedagogicynych pracivnyciv [Common curriculum and training programs annotated teaching staff of general secondary education]. K , Logos, 2005,60p. ]

Finikov T.V., Sharov A. I. Vyshcha osvita Ukraine: licenzyvania ta akreditacia [Higher education Ukraine: licensing and accreditation]. K.: Consortium for Enhancement of Education Management in Ukraine, 2006, 68 p.

Schangei S. V Standartizacia v systemi pisliadyplomnoi osvity [Standardization in the system of postgraduate education as a problem of pedagogy] Scientific Jornal. "Science Rise", 2015, Vol. 6. 5/11, pp. 31–36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про освіту» // Загальна середня освіта. Збірник нормативно-правових документів. Ч. 1. – К.: ЗАТ «Нічлава, 2003. – С. 42–72.

2. Закон України «Про професійний розвиток працівників» // Законодавство України у сфері освіти та професійного навчання. Збірник законодавчих актів. – К.: Парламент. вид-во, 2013. – С. 262–270.

3. Зубко А. М. Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / А. М. Зубко. – Херсон: ІППО, 2010. – 168 с.

4. Методичні рекомендації з розроблення галузевих стандартів вищої освіти: компетентісний підхід; уклад.: В. Л. Гуло, К. М. Левківський, Л. О. Котоловець та ін. – К., 2013 – 92 с.

5. Олійник В. Проблеми модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти України / В. Олійник, В. Гравіт // Післядипломна освіта України. – 2012. – № 1. – С. 15–17.

6. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій посад педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Наказ МОНУ № 665 від 01.06.2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.osvita.ua.legislation /other /37302/.

7. Сорочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т. М. Сорочан. – Луганськ, 2005.

8. Скиба М. Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому навчальному закладі / М. Є. Скиба, С. Г Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 219 с.

9. Типові навчальні плани та анотовані програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (методичні рекомендації); за заг. ред. Л. І. Даниленко. – К.: Логос, 2005. – 60 с.

10. Фініков Т. В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація. – 2-ге вид. / Т. В. Фініков О. І. Шаров. – К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджменту освіти в Україні», 2006. – 68 с.

11. Штангей С. В. Стандартизація в системі післядипломної освіти як проблема педагогіки / С. В. Штангей // Scientific Jornal. «ScienceRise». – 2015. – T. 6. – № 5/11. – С. 31–36.

Copyright (c) 2017 Mykola Solovey

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.