DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.19

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ

Oleksandra Borodiyenko

Анотація


Визначено принципи розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (на прикладі керівників структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку та обслуговування споживачів). Обґрунтовано алгоритм аналізу принципів розвитку професійної компетентності досліджуваної категорії керівників, який включає методи теоретичного аналізу, виявлення закономірностей професійної діяльності цих керівників, обґрунтування специфічних принципів формування системи розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку та обслуговування споживачів. З’ясовано, що принципами розвитку професійної компетентності вказаної категорії керівників мають стати принципи системності, комплексності, науковості, ціннісної зорієнтованості, контекстності, забезпечення мультиплікації досвіду, вибудовування індивідуальних траєкторій професійного розвитку, поліфункціональності, неперервності професійного розвитку, використання моделі компетенцій, диверсифікації форм та методів педагогічного впливу, гарантованості результатів педагогічного впливу, забезпечення підтримки персоналу на робочому місці, використання форм та технологій неформального навчання.

Ключові слова


професійна компетентність; керівник структурного підрозділу; підприємство сфери зв’язку; принцип; система розвитку професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Banit O. V. Korporatyvne navchannia yak innovacijna tekhnologiya u systemi vnutrishnofirmovoji pidgotovky personalu / O. V. Banit // Pedagogichni innovaciyi: ideyi, realiji, perspektyvy. – 2014. - # 1 (12). – S. 94–98.

Zaxarova O. V. Obgruntuvannya naukovykh pryncypiv zabezpechennya yakosti profesijnogo rozvytku personalu promyslovogo pidpryiemstva / O. V. Zaxarova, N. V. Gorodnychuk // Ekonomika promyslovosti. – 2013. – N 4 (64). – S. 123–134.

Mykhniuk M. I. Teoretychni ta metodychni osnovy rozvytku profesijnoji kultury vykladachiv specialnych dyscyplin budivelnogo profilyu: dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04 / M. I. Mykhniuk. – K., 2016. – 652 s.

Profesijne navchannya dorosloho naselennia: teoretyko-metodologichni zasady: monografia / avt. kol.: Nychkalo N. G., Radkevych V. O., Shherbak O. I., Doroshenko N. I., Vasylenko O. V., Skulska V. Ye. – Kirovograd: Imeks-LTD, 2013. – 268 s.

Radkevych V. V. Profesijnyj rozvytok personalu innovacijno aktyvnykh pidpryiemstv / V. V. Radkevych // Naukovo-metodychne zabezpechennya profesijnoji osvity i navchannia: Materialy zvitnoji nauk.-prakt. konferenciji za 2014 r. T. 1. – K.: IPTO NAPN Ukrainy, 2014. – S. 13–17.

Ficzula M. M. Pedahohika vyshhoji shkoly: navch. posibnyk / M. M. Ficzula. – K.: Akademvydav, 2006. – 352 s.

Yagupov V. V. Pryncypy kompetentnostnogo podhoda v professyonalnom obrazovaniji / V. V. Yagupov // Edukacja – technika – informatyka: Rocznik naukowy. – 2013. – N 4. – S. 112–117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баніт О. В. Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньофірмової підготовки персоналу / О. В. Баніт // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2014. – № 1 (12). – С. 94–98.

2. Захарова О. В. Обґрунтування наукових принципів забезпечення якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства / О. В. Захарова, Н. В. Городничук // Економіка промисловості. – 2013. – № 4 (64). – С. 123–134.

3. Михнюк М. І. Теоретичні та методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / М. І. Михнюк. – К., 2016. – 652 с.

4. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади: монографія / авт. кол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, О. І. Щербак, Н. І. Дорошенко, О. В. Василенко, В. Є. Скульська. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 268 с.

5. Радкевич В. В. Професійний розвиток персоналу інноваційно активних підприємств / В. В. Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали звітної наук.-практ. конференції за 2014 р. Т. 1. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – С. 13–17.

6. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

7. Ягупов В. В. Принципы компетентностного подхода в профессиональном образовании / В. В. Ягупов // Edukacja – technika – informatyka. Rocznik naukowy. – 2013. – № 4. – С. 112–117.

Copyright (c) 2017 Oleksandra Borodiyenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.