DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.23

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Tetyana Rybak

Анотація


Проаналізовано дидактичний потенціал виховання учнів в освітніх установах діаспори засобами художнього слова. Акцентовано на функції української літератури, яка сприяє формуванню розвиненої особистості, її підготовці до свідомої та активної трудової діяльності. З’ясовано, що, занурюючись в систему художнього світу, учень навчається із життя головних позитивних персонажів, як треба жити в суспільстві і принести йому найбільшу користь, адже підручники і посібники з рідної літератури, читанки в діаспорі створюють основу для вивчення дітьми поведінки свідомості. Доведено, що потужний морально-виховний і художньо-естетичний потенціал української словесності реалізується в підручниках західного українського зарубіжжя з метою етнокультурного збагачення школярів і насамперед формування національної свідомості українських дітей та активного вибору її цінностей. Встановлено, що дидактичний потенціал виховання учнів засобами художнього слова уможливлює прищепити любов до рідної мови, України і цим сповільнює процес асиміляції в іноземному середовищі.

Ключові слова


виховання; дидактичний потенціал; читанка; українська література; художнє слово; навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Vіra Vovk – pochesnii doktor UVU [Vira Vovk – Honourable Doctor of Ukrainian Free University]. Hlіborob: іnformatyvnii biuleten Ukrainskoho Tovarystva Brazylii, 2012, № 450, р. 7.

Deiko M. Voloshky: Chytanka dlia druhoho roku navchannia z movnymy ta gramatychymy vpravamy i ukraіnsko-anglіiskym slovnykom [Cornflowers: Second Grade Reader with the Vocabulary, Grammar Exercises and Ukrainian-English Vocabulary]. London: Vyd-vo Spіlki ukraіnskih uchitelіv і vihovnykіv u V. Britanіі, 1967, р. 146.

Dіty rodyny. S. and T. Hevrinіv zustrіchaiut Yaremu Svіtlichnogo [Children of the Family of S. and T. Hevryn Meet Yarema Svitlychnyi]. Yunak, 1979, сh. 2, p. 8.

Іstorіia ukrainskoi shkoly і pedagogіky: Hrestomatіia [History of Ukrainian School and Pedagogy], Kyiv: Znannya, 2005, 767 p.

Kuhar R. Іvanna Savitska – vihovnytsia molodі [Ivanna Savytska – Educator of Young People]. Nashe zhyttya, 2000, ch. 10, pp. 3–4.

Movnі zapovіdі ta pravila chitannia vіd Іvana Ogіenka [Language Commandments and Reading Rules Made by Ivan Ohiyenko]. Available at: http://www.classwork.in.ua/?p=718.

Osvіtologіia: hrestomatіia [Science of Education], Kyiv: VP «Edelveis», 2013, 728 p.

Ponomariova N. Shkіlna rada: Soiuzіvka 2015 [School Council: Union 2015]. Available at: http:// www.ridnashkola.org/.

Rusova S. Dydaktyka [Didactics]. Praga: Vyd-vo «Sіyach» pry Ukr. pedag. іnstytutі іm. M. Dragomanova, 1925, 190 p.

Senyk N. Ukraіnska mova v ukraіnskіi rodynі [Ukrainian Language in Ukrainian Family]. Nashe zhittya, 1983, № 3, p. 2–3.

Suhomlinska O. Formuvannia duhovnostі osobystostі na osnovі hrystyianskykh moralnykh tsіnnostei [Development of Personal Moral Values on the Basis of Christian Moral Values]. Dyrektor shkoly, 2003, № 1 (24), p. 4–6.

Suhomlinskyi V. Sto porad uchytelevі [Hundred Advices to a Teacher]. Kyiv: Radіanska shkola, 1988, 304 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Віра Вовк – почесний доктор УВУ // Хлібороб: інформативний бюлетень Українського Товариства Бразилії. – 2012. – № 450. – С. 7.

2. Дейко М. Волошки: Читанка для другого року навчання з мовними та граматичними вправами й українсько-англійським словником / М. Дейко. – Лондон: Вид-во Спілки українських учителів і виховників у В. Британії, 1967. – 146 с.

3. Діти родини С. і Т. Гевринів зустрічають Ярему Світличного // Юнак. – 1979. – Ч. 2 – С. 8.

4. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія; за ред. В. Г. Кременя / Уклад. О. О. Любар. – К.: Знання, 2005. – 767 с.

5. Кухар Р. Іванна Савицька – виховниця молоді / Р. Кухар // Наше життя. – 2000. – Ч. 10. – С. 3–4.

6. Мовні заповіді та правила читання від Івана Огієнка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.classwork.in.ua/?p=718.

7. Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. – К.: ВП «Едельвейс», 2013.– 728 с.

8. Пономарьова Н. Шкільна рада: Союзівка 2015 / Н. Пономарьова, А. Мессерлі, С. Хмурковська. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ridnashkola.org//

9. Русова С. Дидактика / С. Русова. – Прага: Вид-во «Сіяч» при Українському педагогічному інституті ім. М. Драгоманова, 1925. –190 с.

10. Сеник Н. Українська мова в українській родині / Н. Сеник // Наше життя. –1983. – № 3. – С. 2–3.

11. Сухомлинська О. Формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. Сухомлинська // Директор школи. – 2003. – № 1 (24). – С. 4–6.

12. Сухомлинський В. Сто порад учителеві / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1988. – 304 с.

Copyright (c) 2017 Tetyana Rybak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.