DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.25

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 1980-ТІ РОКИ

Kateryna Trybulkevych

Анотація


Проаналізовано розвиток студентського самоврядування упродовж 1980-х років. Виявлено й класифіковано основні суперечності розвитку студентського самоврядування. Розкрито його структуру, принципи, методи та форми у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України в контексті розвитку вітчизняної освіти. З’ясовано особливості розвитку студентського самоврядування в освітньому процесі вітчизняних ВНЗ в окресленому історичному періоді. Охарактеризовано основні тенденції розвитку студентського самоврядування у зазначений час: організаційно-процесуальні, структурно-змістовні, актуально-визначальні. Встановлено закономірності розвитку студентського самоврядування: різнобічна особистісно цінна і суспільно корисна діяльність сприяє формуванню особистості громадянина; безпосередня участь студентів в організації своєї життєдіяльності підвищує відповідальність за результати виконуваної роботи; студентський контроль забезпечує реалізацію принципів демократії, гласності, права та законності.

Ключові слова


студентське самоврядування; вищий навчальний заклад; суспільно-корисна діяльність; студентські гуртки; комсомольська організація; профспілкова організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyj arkhiv Mykolayivskoji oblasti. F. R-881. Opys 2. Spr. 3156. 64 р.

Derzhavnyj arkhiv Mykolaivskoji oblasti. F. R-993 Opys 2. Spr. 1330. 60 р.

Reznichenko O. M. Samovriaduvannia yak instytut formuvannia osobystosti fakhivtsia inzhenernoii haluzi u druhii polovyni XX stolittia / O. M. Reznichenko. [Self-government as an institution of identity development of specialists in the sphere of engineering industry in the second half of the twentieth century] Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Sots_Gum/Pipo/2009_22-23/09romhxts.PDF.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний архів Миколаївської області. – Ф. Р-881. – Оп. 2. – Спр. 3156. – 64 арк.

2. Державний архів Миколаївської області. – Ф. Р-993. – Оп. 2. – Спр. 1330. – 60 арк.

3. Резніченко О.М. Самоврядування як інститут формування особистості фахівця інженерної галузі у другій половині ХХ століття / О. М. Резніченко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pipo/2009_22-23/09romhxc.PDF.

Copyright (c) 2017 Kateryna Trybulkevych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.